Ambalaj ve plastik

4R STRATEJİMİZDİR.

Paketleme önemli bir iş yapar. Ürünleri korur ve gıda israfını azaltır. Ancak asla çevreye girmemelidir. Bu yüzden '4R'yi uyguluyoruz: Yapabildiğimiz yerleri kaldırıyoruz, yapamadıklarımızı azaltıyoruz, daha fazlasını yeniden kullanıyoruz ve kalanları geri dönüştürüyoruz.